Poděkování:

 

Takže poděkování patří:

Národnímu divadlu v Brně

Nadačnímu fondu dětské Onkologie KRTEK


 


 

děkujeme i sponzorům, kterými jsou:

brněnská firma ELLO s.r.o.

Strážnické brambůrky

Znovín Znojmo a.s.


 


 

Také děkujeme všem autorům, kteří darovali své fotografie, a to:


 

 

Petra Utíkalová

Edita Bíbí Pelikan

Karel Ševčík

David Boháč

Simona Bůžková

Jiří Hladík

David Malúšek

Stanislav Kocourek

Adéla Ščamborová

Jiří Rozsypal

Aleš Burda

Radek Bořuta

Gabriela Procházková

Silvie Kozohorská

Nikola Kvasňáková

Lena Labajová

 

Štěpánka Douda

Vlaďka Němcová

Andrea Simperová

Vladimír Hudeček

Absa Ariel

Roman Vehovský

Michal Seidl

Lenka Orsáková

Michalka Fialka

Jan Převlovský

Michal Várady

Miroslav Valášek

Weruška Mia Kontrlíková

Dušan Dax Axmann

Jan Ondřich

Jana a Miroslav Prosuchovi


 

Zvláštní poděkování patří:


 

Gabriele Procházkové za nápad a realizaci

paní Kateřině Doležalové za pomoc

paní Vladimíře Polákové za získání sponzorů

slečně Monice Procházkové za moderování vernisáže

Evě Seibertové za korálky

Gábině Šidlákové

paní Jitce Novákové

Ondřejovi Procházkovi

paní Šárce Aujeské

tanečnímu souboru Skřivánek

všem patronům a jejich rodičům

celému personálu kliniky dětské onkologie

a v neposlední řadě Vám všem, že jste přišly na vernisáž a že pomáháte...


 

Děkujeme...